Стаття 234(2). Органи державної податкової служби України

Органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 166-6).

Від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники, начальники державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники.

 

Коментар:

Органи державної податкової служби діють на підставі Закону України «Про державну податкову службу в Україні» з відповідними змінами та доповненнями, встановленими Законом України від 24.12.1993 р., та інших нормативно-правових актів.

Державна податкова служба складається з Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій у Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

Головним завданням державних податкових інспекцій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів та інших платежів і неподаткових доходів і внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України.

Державна податкова служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому. Державні податкові інспекції у Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах підпорядковуються вищестоящим державним податковим інспекціям. Державні податкові інспекції співпрацюють з фінансовими органами, установами банків, судами та арбітражними судами, Службою безпеки України, органами внутрішніх справ і прокуратури, а також державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами.

Головну державну податкову інспекцію України очолює заступник Міністра фінансів України. Заступник Міністра фінансів України - начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники призначаються Кабінетом Міністрів України. Начальники державних податкових інспекцій у Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю призначаються начальником Головної державної податкової інспекції України, начальники державних податкових інспекцій у районах, містах і районах у містах - начальниками вищестоящих державних податкових інспекцій.

Головній державній податковій інспекції України надається право скасовувати рішення державних податкових інспекцій усіх рівнів, а державним податковим інспекціям у Республіці Крим, областях, містах з районним поділом- рішення ніжчестоящих державних податкових інспекцій у разі невідповідності їх актам законодавства.

Законом України «Про державну податкову службу в Україні» встановлюються права та обов'язки органів державної податкової служби, серед яких право накладати адміністративні стягнення у вигляді штрафу.

Оскарження дій службових осіб державних податкових інспекцій, пов'язаних з накладенням адміністративного стягнення, провадиться відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Правом розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від подання декларації про доходи та порушенням подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи, наділені:

- начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники;

- начальники державних податкових інспекцій з Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі;

- начальники державних податкових інспекцій районів, міст, районів у містах та їх заступники.