Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими особами), уповноваженими на те законами України.

Адміністративне затримання провадиться:

1) органами внутрішніх справ - при вчиненні дрібного хуліганства, вчиненні насильства в сім'ї, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, при прояві неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, порушення правил про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією, при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України;

2) органами прикордонної служби - у разі незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України, порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, вчинення злісної непокори законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, порушення правил використання об'єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України, порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України;

3) старшою у місці розташування охоронюваного об'єкта посадовою особою воєнізованої охорони - при вчиненні правопорушень, зв'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, інше майно;

4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного викрадення чужого майна, у разі розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, появи у громадських місцях у п'яному вигляді, порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами;

5) органами Служби безпеки України - при порушенні законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів - у разі вчинення прихованої від огляду передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах і установах виконання покарань, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів;

7) посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, - при порушенні законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства і транзитний проїзд через територію України.

 

Коментар:

Особи підлягають адміністративному затриманню з метою припинення адміністративних проступків, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення, забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання постанов про накладення адміністративних стягнень у справах. Здійснювати адміністративне затримання можуть лише органи (посадові особи), що перелічені у цій статті.

У пункті 1 ч. 2 цієї статті визначено право органів внутрішніх справ здійснювати адміністративне затримання. До того ж таке право надається усім працівникам ОВС, зокрема міліціонерам Патрульно-постової служби, дільничним інспекторам міліції, оперативним працівникам, незалежно від того чи знаходяться вони на службі чи ні, іншим співробітникам ОВС, що здійснюють охорону громадського порядку. Так, наприклад, Статут патрульно-постової служби міліції України встановлює, що адміністративне затримання проводиться нарядом міліції при вчиненні: дрібного хуліганства, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, народного дружинника, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, незаконних операцій з іноземною валютою і платіжними документами, незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні спиртних напоїв у не встановлених громадських місцях чи появі у громадських місцях у нетверезому стані, що ображає людську гідність і громадську мораль, при порушенні правил дорожнього руху, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавчими актами України. Дії наряду після затримання правопорушників вимагають від працівників міліції пильності, рішучості, витримки, вміння швидко орієнтуватись в ситуації і суворо дотримуватись вимог Закону України «Про міліцію».

Згідно із Законом України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових обов'язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, для виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань надається право здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перетнули державний кордон України, стосовно яких прийнято в установленому порядку рішення про передачу їх прикордонним органам суміжної держави на час, необхідний для такої передачі.

При вчиненні правопорушень, пов'язаних із посяганням на охоронювані об'єкти персонал цивільної охорони при виконанні службових обов'язків має право доставляти в службове приміщення охорони або в територіальні органи внутрішніх справ осіб-правопорушників. Адміністративне затримання доставлених у службове приміщення охорони осіб може здійснюватись старшим на місці розташування об'єкта, що охороняється, посадовою особою підрозділу воєнізованої охорони і тривати не більше трьох годин з моменту доставляння порушника для складання протоколу.

У пункті 4 ч. 2 цієї статті визначено правопорушення, за які особи підлягають адміністративному затриманню посадовими особами військової служби правопорядку у Збройних силах України. Інструкція, затверджена наказом Міністра оборони України від 16.12.2004 р. № 618 визначає порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців. Для тимчасово затриманих військовослужбовців обладнуються на гауптвахтах Служби правопорядку та у будинках (приміщеннях) органів управління військової служби правопорядку у Збройних силах України, до складу яких гауптвахти не входять камери (кімнати) для тимчасово затриманих військовослужбовців (КТЗ). Військовослужбовці, затримані за порушення військової дисципліни у нетверезому стані (або таких, що не мають документів), до витвереження (або встановлення особи), але не більше як одну добу знаходяться у КТЗ. Строк тримання в КТЗ затриманих військовослужбовців обчислюється з моменту його доставления до органу управління Служби правопорядку для складання протоколу. Прийняття затриманих військовослужбовців у КТЗ органу управління Служби правопорядку, де гауптвахта розташована на віддаленні, здійснює черговий органу управління Служби правопорядку.

Служба безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, також згідно із Законом України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р. Служба безпеки України є спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності. Органам Служби безпеки України надається право затримувати і тримати у спеціально відведених для цього місцях осіб, які проникли на об'єкти та у місця, що охороняються органами і підрозділами Служби безпеки України, та при вчиненні ними інших правопорушень, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 262 КпАП, - на строк до трьох годин.

У протоколі про адміністративне затримання робиться перелік предметів одягу, в який була одягнута особа під час затримання, а також визначається, виявлені чи ні у затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження. Якщо так, то в протоколі зазначається, які саме виявлені ушкодження, на яких частинах тіла вони розташовані. У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі вказуються час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого медичного закладу госпіталізовано затриманого.

При надходженні під час затримання, проведення особистого огляду, огляду речей заяв чи зауважень, у протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.