Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей

Постанова про конфіскацію предмета, грошей з відміткою про виконання повертається до суду, який виніс постанову.

 

Коментар:

Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення є кінцевим результатом, досягнення якого - завдання адміністративно-процесуальної діяльності. Фактом, що підтверджує виконання цього завдання, є відмітка про виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей, яка ставиться на постанові. Така постанова з відміткою про виконання направляється органу, який виніс постанову, тобто до суду. В суді ця постанова прикріплюється до справи про адміністративне правопорушення, щодо якої вона винесена, реєструється згідно із вимогами наказу Держсудадміністрації України «Про затвердження тимчасової інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» № 20 від 17.02.2005 р.

Справа про адміністративне правопорушення реєструється в обліково-статистичній картці на справу про адміністративне правопорушення та в алфавітному покажчику справ про адміністративні правопорушення. В алфавітному покажчику справ про адміністративні правопорушення відображаються дані про кожну особу, щодо якої надійшов для розгляду протокол про адміністративне правопорушення.

Після цього справа передається в архів суду.