Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей

Реалізація конфіскованих предметів, які стали знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, провадиться в порядку, встановлюваному законами України.

 

Коментар:

Рішення про накладення такого адміністративного стягнення, як конфіскація предмета, грошей приймає суд. У постанові про конфіскацію предмета, грошей зазначається, який саме предмет конфісковується, робиться опис цього предмета, зазначаються особливості. Конфісковані предмети, гроші переходять в розпорядження відповідному державному органу, підприємству, організації, тобто стають власністю держави. Конфісковані предмети, гроші підлягають реалізації. Реалізація здійснюється в порядку, встановленому законами України.

Реалізація майна, конфіскованого за рішенням суду і переданого органам державної виконавчої служби (далі - майно), за винятком виключеного за законом з обігу, здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та комісійних умовах. Це регламентується Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 985.

Товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, продаж яких на прилюдних торгах, аукціонах є економічно невигідним, а також розукомплектовані транспортні засоби передаються на реалізацію на комісійних умовах. Культурні цінності, не передані в установленому порядку до державних музеїв, архівів, бібліотек, наукових установ та релігійних організацій, підлягають продажу на прилюдних торгах, аукціонах, а якщо це економічно невигідно - реалізуються на комісійних умовах.

Товарно-матеріальні цінності, які були в користуванні і мають ступінь зносу понад 50%, можуть передаватися безоплатно закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення та на благодійні цілі. Продукти дитячого харчування, іграшки для дітей віком до 7 років за наявності супровідної документації, в якій є відомості про походження продукту та підтверджено його безпечність для здоров'я, можуть безоплатно передаватися дитячим закладам сфери соціального забезпечення після проведення належної експертизи з дотриманням термінів придатності до споживання.

Продукти харчування за наявності супровідної документації, в якій є відомості про походження продукту та підтверджено його безпечність для здоров'я, насамперед такі, що швидко псуються, за умови проведення належної експертизи та з дотриманням термінів придатності до споживання можуть безоплатно передаватися закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення, військовим формуванням та на благодійні цілі.

Незаконно добуті природні ресурси та виготовлена з них продукція, а також знаряддя незаконного добування природних ресурсів підлягають реалізації, а ті, що є продуктами харчування, безоплатно передаються закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення, військовим формуванням та на благодійні цілі.

Мисливська вогнепальна, пневматична і холодна зброя, боєприпаси до зброї, а також засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, реалізуються в установленому законодавством порядку.

Порядок розпорядження грошима, зокрема іноземною валютою, цінними паперами, ювелірними та іншими побутовими виробами із золота, срібла, платини і металів платинової групи, з дорогоцінним камінням і перлами, а також ломом і окремими частинами таких виробів, визначається Національним банком за погодженням з Мінфіном, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна. Розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

Рішення про безоплатну передачу майна закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, військовим формуванням та на благодійні цілі приймаються комісією, яка утворюється з представників відповідного відділу державної виконавчої служби, митного органа, органа державної податкової служби та фінансового органа, і затверджуються начальником відповідного відділу державної виконавчої служби.

Кошти, отримані від реалізації майна, протягом трьох банківських днів після продажу перераховуються на депозитний рахунок відділу державної виконавчої служби. Відділи державної виконавчої служби протягом трьох банківських днів перераховують кошти, що надійшли на депозитний рахунок, до державного бюджету.

Майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, санітарно-епідемічно небезпечне або таке, що не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи непридатне для реалізації, продукти харчування та іграшки для дітей віком до 7 років у разі відсутності супровідної документації за висновком відповідної експертизи підлягають переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

Транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні матеріали, не реалізовані відповідно до зазначеного Порядку, передаються Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів для безпосереднього використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку.

Продукти харчування, що не мають супровідної документації, визнані непридатними для вживання як їжа людям і є санітарно-епідемічно безпечними, згідно з відповідними рішеннями санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб (якщо продукти походять з країн, територія яких є благополучною епізоотично) можуть бути безоплатно передані на корм тваринам.

Конфісковані алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій переробці. Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню. Знищення (утилізація) майна проводиться у присутності членів комісії, яка утворюється з представників органа державної виконавчої служби, митного органа, органа державної податкової служби та фінансового органа.

Вилучена неякісна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог законодавства. За фактом знищення (утилізації) неякісної та небезпечної продукції складається акт встановленою Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р., № 985 формою.