Стаття 15. Реєстрація колективного договору

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади.

Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Коментар:

 

1. Колективні договори, угоди підлягають повідомній реєстрації у місцевих органах виконавчої влади. Колективний договір, угода подаються на реєстрацію в трьох примірниках (перший, другий і копія). Разом з колективним договором, угодою подаються всі додатки до нього, а також інформація про склад повноважних представників сторін, що приймали участь у колективних переговорах.

2. Порядок повідомної реєстрації колективних договорів встановлено постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів". Хоча ця постанова і ставить за обов'язок Міністерству праці та соціальної політики разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади здійснювати контроль за відповідністю галузевих і регіональних угод, колективних договорів законодавству і генеральній угоді, а у випадку виявлення порушень - вживати відповідних заходів, усе-таки реєстрація зазначених угод і колективних договорів носить повідомний характер. Це означає, що орган, що реєструє, вправі перевіряти законність колективного договору, угоди, однак відмовити в його реєстрації він не вправі, навіть за умови виявлення невідповідності колективного договору, угоди законодавству. Відмовити в повідомній реєстрації можна тільки в тому випадку, якщо подані на реєстрацію примірники і копія колективного договору не будуть автентичними, тобто не будуть відповідати тексту, прийнятому у встановленому порядку. Відсутність автентичності може проявитися й у невідповідності тексту одного примірника іншому чи копії.

3. Хоча відмовити в реєстрації можна тільки на зазначеній вище підставі, належить виконувати такі встановлені названою постановою вимоги до поданого на реєстрацію колективного договору, угоди:

1) вони повинні містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з законодавством) соціальних пільг і гарантій;

2) вони повинні відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися відповідно до загальних норм правопису;

3) вони не повинні суперечити законодавству та умовам угод більш високого рівня.

4. Колективні договори реєструються районними і міськими державними адміністраціями, виконкомами сільських, селищних, міських рад. Угоди підлягають повідомній реєстрації в Міністерстві праці та соціальної політики України.

5. Метою реєстрації є забезпечення можливості для врахування умов колективного договору, угоди при вирішенні колективних та індивідуальних трудових спорів.

6. Реєстрація полягає у внесенні відповідного запису до реєстру. Одночасно на обох примірниках колективного договору чи угоди, поданого на реєстрацію, і на їх копії робиться напис встановленого зразка. Інформація про повідомну реєстрацію колективного договору, угоди публікується в офіційному виданні (друкованому засобі масової інформації) органу, що здійснює реєстрацію.

7. Термін для реєстрації колективного договору, угоди встановлений тривалістю два тижні. Не пізніше наступного дня після реєстрації перший і другий примірники колективного договору, угоди орган, що реєструє, повертає сторонам, що його підписали.

8. Зміни і доповнення, що вносяться сторонами до колективного договору, угоди у встановленому законодавством і колективним договором, угодою порядку, реєструються так само, як і сам колективний договір, угода.