Стаття 16. Недійсність умов колективного договору

Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, оголошує безумовно недійсними (нікчемними) умови колективного договору, що погіршують становище працівників порівняно з законодавством. Недійсними варто визнати умови колективних договорів, що виходять за межі повноважень сторін, хоча б вони і поліпшували становище працівників. Застосуванню при вирішення колективних і індивідуальних трудових спорів вони не підлягають. Вони не тягнуть юридичних наслідків, будучи юридично нікчемними.

2. Включення в колективний договір умов, що поліпшують становище працівників, можливе тільки в межах повноважень сторін колективного договору.