Стаття 30. Обов'язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, встановлює таке правило: укладений працівником трудовий договір носить для нього особистий характер. У зв'язку з цим без згоди власника або уповноваженого ним органу працівники не мають права підмінювати і заміщати один одного, мінятися змінами, вихідними днями та ін. Це не виключає можливості здійснення таких заходів, однак лише в межах відносин кожного із працівників з власником.

2. Що стосується можливості передоручення працівником виконання його обов'язків особам, що не перебувають у трудових відносинах з даним підприємством, установою, організацією, то це можливо тільки у випадках, передбачених законодавством. В інших випадках це неможливо навіть за наявності згоди обох сторін трудового договору.