Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором

Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, забороняє власникові вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Про можливість переміщення працівників, яку законодавство надає власникові, див. коментар до ст. 32 КЗпП.

2. Власникові надається також право з додержанням встановленого порядку змінювати істотні умови праці (частина третя ст. 32 КЗпП), а в окремих випадках - переводити працівників на іншу без їх згоди (частина друга ст. 33 КЗпП). У силу ст. 43 Конституції, яка забороняє застосування примусової праці, не мають чинності ті положення актів законодавства, які передбачають переведення на іншу роботу (пониження в посаді) як дисциплінарне стягнення (конкретно це стосується ст. 9 Дисциплінарного статуту прокуратури України, яка встановлює таке дисциплінарне стягнення як пониження в посаді).