Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток

Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, а також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, до щорічних відпусток не включаються.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, містить правило, яке не допускає обмеження права працівників на щорічні основну і додаткову відпустки у зв'язку з тим, що працівник у період щорічної відпустки був непрацездатним. Право жінок на відпустку не обмежується також у зв'язку з використанням права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Більш того, періоди тимчасової непрацездатності і відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, які збіглися з часом щорічної відпустки, зараховуються до стажу роботи, що дає право на одержання відпустки (п. 3 частини першої ст. 82 КЗпП; п. 3 частини першої ст. 9 Закону "Про відпустки").

2. Проте стаття, що коментується, п. 1 частини другої ст. 80 КЗпП, п. 1 частини другої ст. 11 Закону "Про відпустки" (щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період чи продовжена у разі "тимчасової втрати працездатності...") вирішують лише питання, пов'язане з продовженням відпустки, якщо тимчасова непрацездатність настала в період відпустки і належне засвідчена. Питання про оплату часу непрацездатності, яка настала в період щорічної відпустки, вирішується абзацом третім ч. 2 ст. 35 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням": допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується тільки у тому разі, якщо тимчасова непрацездатність настала внаслідок захворювання чи травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній відпустці. Якщо ж непрацездатність, що настала в період щорічної відпустки, пов'язана з доглядом за хворою дитиною, доглядом за іншим членом сім'ї та іншими обставинами, зазначеними в ч. 6 ст. 35 названого Закону, працівник права на допомогу не одержує, але право на продовження відпустки одержує, якщо непрацездатність належно засвідчена.

3. Дні тимчасової непрацездатності, а також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами не включаються лише до щорічних відпусток. Отже, вони включаються до всіх інших видів відпусток, передбачених п. 2 - 5 частини першої і частиною другою ст. 4 Закону "Про відпустки".