Стаття 87. Строк дії норм праці

Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані (стаття 85).

Поряд з нормами, встановленими на стабільні за організаційно-технічними умовами роботи, застосовуються тимчасові і одноразові норми.

Тимчасові норми встановлюються на період освоєння тих чи інших робіт за відсутністю затверджених нормативних матеріалів для нормування праці.

Одноразові норми встановлюються на окремі роботи, які носять одиничний характер (позапланові, аварійні).

Коментар:

1. Ця стаття визначає строки дії норм праці. Як правило, норми праці запроваджуються на невизначений строк і діють до їх перегляду (заміни) у зв'язку із змінами умов, на які вони були розраховані. Формулювання частини першої ст. 87 КЗпП належить оцінювати як таке, що відповідає реальності. Хоча законодавець і визнає, що у зв'язку із змінами організаційно-технічних умов норми праці повинні переглядатися, порядок перегляду ускладнюється необхідністю одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації. Тому до перегляду норм праці вони продовжують діяти, хоч організаційно-технічні умови змінилися. Такі правила забезпечують захист інтересів працівників.

2. Хоча в частині першій ст. 87 КЗпП допускається можливість перегляду норм праці лише при зміні умов, на які вони були розраховані, практика і Рекомендації (п. 3.11) допускають можливість перегляду норм праці і без змін організаційно-технічних умов праці (це стосується помилково встановлених норм). Практика була б ближчою до закону, якби, відповідно до Рекомендацій, не допускала перегляду помилково встановлених норм, а йшла шляхом скасування незаконних рішень, якими були встановлені помилкові норми, та прийняття цих рішень у новій редакції. Звичайно, при цьому в силу ст. 127 КЗпП перерахунок розміру заробітної плати і стягнення з працівників зайво виплачених сум провадитися не може.

3. Поряд з нормами праці, розрахованими на стабільні організаційно-технічні умови, допускається застосування тимчасових і одноразових норм. Застосування тимчасових норм можливе на період освоєння тих чи інших робіт у разі відсутності належно затверджених нормативних матеріалів для нормування праці.

В інших випадках застосування тимчасових норм праці не допускається. На роботах, які носять одноразовий характер (позапланові, аварійні), використовуються разові норми.