Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам

Працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію).

Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з працівником.

Коментар:

1. Працівник має право на компенсацію за зношування інструментів, якщо він використовує свої інструменти для потреб підприємства. При цьому має значення лише фактичне використання. Згода власника, попередня домовленість власника і працівника значення не мають, якщо використання інструменту працівника було необхідним. У частині першій статті, що коментується, мова йде лише про інструменти. Кодекс законів про працю не передбачає можливості компенсації працівникам за використання для потреб підприємства механізмів, верстатів, машин, у тому числі автомобілів. Це не означає, що їх використання працівником в інтересах підприємства неможливе. Це можливо, але на іншій правовій основі.

2. Розміри компенсацій працівникам за зношування інструментів у централізованому порядку не встановлені. Але орієнтир для визначення розміру в частині першій ст. 125 КЗпП все-таки дається. Працівникові виплачується компенсація за зношування (амортизацію). Отже, вихідною для визначення розміру компенсацій за зношування інструментів є їх вартість, нормативний строк служби та строк (можливо, - інтенсивність) використання працівником свого інструмента в інтересах підприємства. З урахуванням цих вихідних показників конкретний розмір компенсації визначається власником за погодженням з працівником.