Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

За працівниками - авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації.

При впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, а робота по впровадженню винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійної роботи.

Коментар:

1. Безпосередньо із законодавства право працівника на звільнення від основної роботи для участі у впровадженні за місцем роботи створеного ним винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції не випливає. Власник може бути зобов'язаний до цього договором з працівником-винахідником щодо умов винагороди за винахід, корисну модель, промисловий зразок, створені у зв'язку з виконанням трудових обов'язків (ст. 9 Закону "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", ст. 8 Закону "Про охорону прав на промислові зразки"), договором про передання права власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, ліцензійним договором, укладеним між працівником-винахідником і власником (ст. 28 Закону "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"; ст. 20 Закону "Про охорону прав на промислові зразки").

За час участі працівника у впровадженні за місцем роботи створених ним винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій і при звільненні у цьому зв'язку від виконання обов'язків за основним місцем роботи за ним зберігається середня заробітна плата.

2. Якщо ж винахід, корисна модель, промисловий зразок або раціоналізаторська пропозиція впроваджуються у виробництво не за місцем роботи їх авторів, на власників покладається обов'язок звільняти працівників-винахідників від виконання трудових обов'язків на період роботи за місцем впровадження винаходу, корисної моделі, промислового зразка, раціоналізаторської пропозиції. За час роботи по впровадженню названих об'єктів у виробництво за працівником зберігається місце роботи. Очевидно, правовою формою звільнення від роботи може бути надання відпустки без збереження заробітної плати. Те, що Закон "Про відпустки" не передбачає такої підстави надання відпустки без збереження заробітної плати, не є перешкодою для її надання, оскільки можливість надання відпустки в подібних випадках випливає із ст. 126 КЗпП.

3. За місцем впровадження винаходу, корисної моделі, промислового зразка, раціоналізаторської пропозиції працівникові за період впровадження виплачується заробітна плата в розмірі, визначеному угодою сторін. Але цей розмір не може бути нижче середнього заробітку за основним місцем роботи.

Можливе укладення громадянином - автором і власником перелічених об'єктів промислової власності цивільно-правового договору з власником за місцем впровадження цих об'єктів. Але і в цьому випадку діє правило, відповідно до якого автор має право на оплату в розмірі не нижче середньої заробітної плати за основним місцем роботи.