Стаття 161. Заходи щодо охорони праці

Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці". План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору.

Коментар:

1. Ст. 161 КЗпП і ст. 22 Закону "Про охорону праці" передбачають необхідність розробки комплексних заходів щодо охорони праці, які включають заходи щодо забезпечення працівникам соціальних гарантій у сфері охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

2. Конкретні заходи, які слід вносити до плану заходів щодо охорони праці, який є додатком до колективного договору, зазначені в Спільних рекомендаціях державних і профспілкових органів.