Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці

Для проведення заходів по охороні праці виділяються у встановленому порядку кошти і необхідні матеріали. Витрачати ці кошти і матеріали на інші цілі забороняється.

Порядок використання зазначених коштів і матеріалів визначається в колективних договорах.

Трудові колективи контролюють використання коштів, призначених на охорону праці.

Коментар:

1. Ст. 19 Закону "Про охорону праці" не передбачає створення фондів охорони праці. Передбачається, що фінансування заходів з охорони праці здійснюється за рахунок бюджетів, що не виключає використання інших джерел фінансування.

2. Фонд соціального страхування від нещасних випадків забезпечує фінансування заходів, передбачених національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони та медицини праці, навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці, організації розроблення і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, розроблення, видання, розповсюдження нормативних актів, журналів, спеціальної літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків (частина друга ст. 25 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності").

3. На підприємства покладається обов'язок фінансування заходів щодо охорони праці. Мінімальні витрати підприємств на проведення заходів з охорони праці мають складати не менш ніж 0,5 відсотка від суми продукції, яка реалізована. Для юридичних осіб, що фінансуються з бюджетів, цей показник складає 0,2 відсотка фонду оплати праці. Визначення в частині п'ятій ст. 19 Закону "Про охорону праці" витрат на охорону праці, які можуть відноситися на валові витрати платників податку на прибуток, є некоректним, оскільки ці відносини регулюються актами податкового законодавства. Витрати на охорону праці, що здійснюються в формі оплати товарів, робіт, послуг, що придбаваються для використання підприємством у власній господарській діяльності, включаються у їх валові витрати (ч. 5.1 ст. 5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"). Спеціально зазначається на право платників податку на прибуток включати до валових витрат витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, що необхідні для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування (п. 5.4.1 ч. 5.4 ст. 5 того ж Закону).