Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів

На роботах, зв'язаних з забрудненням, видається безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються безплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, не визначає види робіт, виконання яких надає право на одержання мила, змиваючих та знешкоджуючих речовин і не встановлює порядку їх визначення. Відповідно до ст. 7 і 8 Закону "Про колективні договори і угоди" переліки таких робіт можуть встановлюватися в угодах і колективних договорах.

2. Профілактичні мазі і пасти повинні видаватися на роботах, які викликають подразнення шкіри рук (п. 129 Інструкції щодо санітарного утримання приміщень і устаткування виробничих підприємств від 31 грудня 1966 року).

3. Мило видається працівникам у кількості 400 грамів на місяць, лише в тому випадку, коли робота внесена до відповідного переліку, а на підприємстві не створені або не діють особливі приміщення з душами, гарячою та холодною водою, забезпечені милом. Сторони колективного договору можуть встановити більш високі норми забезпечення працівників милом.