Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Коментар:

1. Неповнолітніми визнаються особи, що не досягли 18 років. Внесення цього визначення в ст. 187 КЗпП виключає проблему субсидіарного застосування до трудових правовідносин визначення поняття неповнолітніх, що дається в Цивільному кодексі, свідчить про прагнення законодавця підкреслити самостійний характер трудового права як галузі права, незалежної від цивільного права.

2. Стаття, що коментується, визнає рівність прав неповнолітніх у трудових правовідносинах порівняно з правами повнолітніх. Вона адресується правотворчим органам, сторонам угод, колективних договорів. Закріплення в законі принципу рівності трудових прав неповнолітніх справляє регулятивний вплив і безпосередньо на трудові відносини.

3. Стаття 187 КЗпП на рівні закону легалізує пільги для неповнолітніх у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці, які (пільги) можуть бути встановлені не лише законами, але й підзаконними актами. Відсутність зазначення в цій статті на можливість встановлення пільг для неповнолітніх шляхом внесення відповідних умов в угоди, колективні договори ні в якому разі не означає, що пільги для неповнолітніх не можуть встановлюватися в такий спосіб.