Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб

Батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Коментар:

1. Пред'явлення батьками, усиновителями і піклувальниками вимоги про розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі строкового, повинне супроводжуватися наданням відомостей і доказів того, що продовження дії трудового договору загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

2. Стаття, що коментується, встановлює підставу для розірвання трудового договору. При звільненні з цієї підстави має робитися посилання на ст. 199 КЗпП. Формулювання запису про звільнення повинне бути таким: "Звільнений за вимогою батьків". Згоди виборного органу первинної профспілкової організації, додержання вимоги ст. 198 КЗпП при звільненні з цієї підстави не потрібно. Виплата вихідної допомоги законодавством не передбачена.