Стаття 204. Здійснення виробничого навчання в робочий час

Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників безпосередньо на виробництві шляхом індивідуального, бригадного і курсового навчання провадяться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, професій і виробництва.

Коментар:

1. Розглядаючи договір між працівником і підприємством (власником) про виробниче учнівство як різновид трудового договору, законодавець, природно, обмежує час, протягом якого провадяться теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників безпосередньо на виробництві шляхом індивідуального, бригадного або курсового навчання, встановленою законодавством тривалістю робочого часу для працівників відповідних віку, професії, виробництва.

2. Диференціація тривалості робочого часу за критерієм віку ускладнює комплектування груп для виробничого навчання. Проте залучення неповнолітніх до занять після закінчення встановленої для даної категорії працівників тривалості робочого часу є грубим порушенням трудового законодавства.