Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається

В період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівники не можуть використовуватись на будь-якій роботі, що не стосується спеціальності, яка вивчається ними.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, формулює правило, яке забороняє в період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям використовувати працівників на будь-якій роботі, що не стосується спеціальності, яка ними вивчається.

2. Формулювання ст. 205 КЗпП (її імперативний характер) виключає будь-які угоди між власником і працівником з приводу визначення кола робіт, до яких може залучатися працівник у період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям.

3. Дія ст. 205 КЗпП поширюється лише на трудові та пов'язані з ними відносини. На відносини щодо навчання, не пов'язані з трудовими, її дія не поширюється. Учні закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів на захист своїх відповідних прав посилатися на ст. 205 КЗпП не можуть.