Стаття 208. Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних навчальних закладах

Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, віддзеркалює те нерозуміння відмінності між категоріями тривалості робочого часу і тривалості роботи, що склалося у законодавстві. Тому як однопорядкові поняття тут вживаються "скорочений робочий тиждень" (поняття, що характеризує тривалість робочого часу) і "скорочена тривалість щоденної роботи" (категорії, що характеризує режим роботи). Оскільки щодо і скорочення робочого тижня, і скорочення тривалості щоденної роботи передбачається збереження заробітної плати, слід дійти висновку про те, що законодавець передбачив скорочення тривалості робочого часу.

2. Ст. 208 КЗпП не формулює норми прямої дії, а відсилає до встановленого порядку збереження заробітної плати. Такий порядок встановлюється в ст. 209, 218 КЗпП.