Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий строк надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

У разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому органу. У разі відмови власника або уповноваженого ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, надає право на одержання інформації профспілкам та їх об'єднанням. Надання такого права профспілкам означає, що воно належить і первинним профспілковим організаціям та їх об'єднанням.

2. Встановлено тижневий строк для надання інформації, передбаченої ст. 251 КЗпП. Порушення цього строку може тягти пред'явлення вимоги про розірвання трудового договору з керівником підприємства, який не надав інформацію або порушив строк її надання.