Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування

24.1. Одиницею виміру бази оподаткування визнається конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку.

24.2. Одиниця виміру бази оподаткування є єдиною для розрахунку і обліку податку.

24.3. Одній базі оподаткування повинна відповідати одна одиниця виміру бази оподаткування.

 

Коментар:

 

1. Коментована стаття за своїм змістом є продовженням ст. 23 "База оподаткування", за якою база оподаткування розглядається як вартісна, фізична, кількісна чи інша характеристика об'єкта оподаткування у показниках, відносно яких встановлена ставка податку.

В ст. 24 уточнено параметри бази оподаткування відносно яких може бути встановлена ставка податку. Це може бути конкретна вартісна, фізична чи інша характеристика бази оподаткування, яка використовується для її кількісного виміру. При оподаткуванні доходу, прибутку, як правило, використовується в якості одиниці виміру бази оподаткування національна грошова одиниця (в Україні - гривня), при справлянні плати за землю (земельного податку) - метр квадратний земельної ділянки (при оподаткуванні земельних ділянок в межах населеного пункту) чи гектар (при оподаткуванні земельних ділянок сільськогосподарських угідь).

2. Одиниця виміру бази оподаткування може бути визначена не по усіх видах податку, тому її не включають до обов'язкових елементів податку. Наприклад, складно виявити цей елемент в акцизному податку та ПДВ. Так, при об'єкті ПДВ - постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України (п. 185.1 ст. 185 ПК), база оподаткування буде визначатись, виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін (п. 188.1 ст. 188 ПК). Ставка буде застосовуватись не до одиниці виміру, а загалом до бази оподаткування (ст. 193).

3. По кожній базі оподаткування встановлюється одна одиниця її виміру.