Стаття 31. Строк сплати податку та збору

31.1. Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Момент виникнення податкового обов'язку платника податків, у тому числі податкового агента, визначається календарною датою.

31.2. Строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися.

31.3. Строк сплати податку та збору встановлюється відповідно до податкового законодавства для кожного податку окремо. Зміна платником податку, податковим агентом або представником платника податку чи контролюючим органом встановленого строку сплати податку та збору забороняється, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

 

Коментар:

 

1. Строк сплати податку (збору) є важливою складовою кожного податку (збору). Відповідно до пп. 7.1.7 п. 71 ст. 7 ПК "строк сплати податку" належить до обов'язкових елементів податку.

Строк сплати податку- це певний період наданий платнику для сплати податку. Він розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку у платника податку і завершується останнім днем строку, вказаним в ПК для кожного виду податку.

Податковий обов'язок- це поняття ємне, яке охоплює сукупність обов'язків платника податку пов'язаних зі сплатою податку. Відповідно до ст. 36 ПК податковий обов'язок складається з обов'язку

- обчислити суму податку,

- своєчасно та в повному обсязі сплатити суму податку,

- подати податкові декларації до контролюючих органів. Органи державної податкової служби не вправі вимагати від платника податків надання форм звітності чи обліку, прямо не передбачених в ПК.

2. Момент виникнення податкового обов'язку може виражатись кількома способами:

1. як календарна дата;

2. може бути пов'язаний з якоюсь дією (подією), що повинна настати або відбутися;

Підстави виникнення податкового обов'язку визначені в ст. 37 ПК.

В кожному Розділі ПК, при врегулюванні справляння конкретного виду податку (збору) визначається і строк сплати такого податку.

3. Зміна строку сплати податку допускається лише в порядку, визначеному в ст. 32 ПК, тобто шляхом надання платнику податку відстрочення чи розстрочення суми податку, Процедура надання відстрочення (розстрочення) податку врегульована в ст. 100 ПК.

За інших умов жоден учасник податкових правовідносин, ні платник податку (чи особа, що його представляє), ні представник владного суб'єкта, не вправі змінювати строки сплати податку.

Порушення платником податку строків сплати є підставою для притягнення його до відповідальності та застосування санкцій, в порядку передбаченому в ПК:

- пеня застосовується в порядку, визначеному в ст. 129 ПК;

- штраф (фінансова санкція) застосовується в порядку, визначеному в ст. 126 ПК.