Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору

32.1. Зміна строку сплати податку та збору здійснюється шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк.

32.2. Зміна строку сплати податку здійснюється у формі:

відстрочки;

розстрочки;

податкового кредиту.

32.3. Зміна строку сплати податку не скасовує діючого і не створює нового податкового обов'язку.

 

Коментар:

 

Строк сплати податку- це певний період, наданий платнику для сплати податку. Він розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку у платника податку і завершується останнім днем строку, вказаним в ПК для кожного виду податку.

Відповідно до пп. 7.1.7 п. 71 ст. 7 ПК "строк сплати податку" належить до обов'язкових елементів податку.

Законодавець передбачає, що у випадках, прямо передбачених в ПК, строк сплати податку може бути перенесено на більш пізній строк.

В коментованій статті, в п. 32.2 названо три форми зміни строку сплати податку: відстрочка, розстрочка податку, податковий кредит. Відстрочка (розстрочка) надаються платнику податку за рішенням органу державної податкової служби в порядку визначеному в ст. 100 ПК.

Що стосується поняття "податковий кредит", то воно розкрито в ст. 198 ПК, в Розділі V, присвяченому регулюванню справляння податку на додану вартість. До питання зміни строку сплати податку це поняття не застосовується. Відповідно до пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 під "податковим кредитом" розуміють суму, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду.

Фактично зміна строку відбувається і при застосуванні п. 102.6 ст. 102 ПК, при подовженні органами державної податкової служби граничних строків подання податкової декларації. Однак, в ст. 32 ПК ці відносини не розглядаються як форма зміни податку.