Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами

68.1. Орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внесення будь-яких інших записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повинен передати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій, передбачених законом.

68.2. Виключено.

68.3. Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктом оподаткування, зобов'язані повідомляти про власників та/або користувачів такого рухомого майна та інших активів, розміщених на відповідній території, або про транспортні засоби, зареєстровані у цих органах, та їх власників органи державної податкової служби за своїм місцезнаходженням щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця. Порядок такого повідомлення встановлює Кабінет Міністрів України.

68.4. Державні органи повинні подавати органам державної податкової служби іншу інформацію у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України.

 

Коментар:

 

1.Облік платників є підґрунтям, на якому формуються відносини між платниками податків і податковими органами, оскільки без постановки на облік, що передбачає надання відповідної інформації в податкові органи, останні не мають реальної можливості здійснити щодо такого платника податків заходи податкового контролю та, як наслідок, притягнути його до відповідальності.

Орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внесення будь-яких інших записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повинен передати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій, передбачених законом. Аналогічні норми щодо передачі інформації державним реєстратором до органу державної податкової служби містяться і у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 року N 755-IV.

Порядок взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців затверджений наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 14.02.2011 р. N 16/91/31, постановою правління Пенсійного фонду України від 14.02.2011 N 5-2.

Вказаний Порядок регулює взаємовідносини Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України, Пенсійного фонду України та процедуру і умови обміну відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.Податковим кодексом покладено обов'язок на органи, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності або видають дозволи на право самостійного провадження такої діяльності, щодо подання повідомлень податковим органам про вчинення зазначених дій відносно платників податків. Така інформація повинна надаватися до органів державної податкової служби щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця за місяцем, в якому відбулася реєстрація незалежної професійної діяльності платника податків або видача йому дозволу на право самостійного провадження такої діяльності.

3. Відповідно до п. 68.3 Податкового кодексу на органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктом оподаткування, покладено обов'язок повідомляти про власників та/або користувачів такого рухомого майна та інших активів, розміщених на відповідній території, або про транспортні засоби, зареєстровані у цих органах, та їх власників до податкових органів за своїм місцезнаходженням щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця.

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Податкового кодексу.

До суб'єктів, задіяних у відносинах обліку рухомого майна та інших активів, які є об'єктом оподаткування, наразі є Державна податкова адміністрація України, Міністерство юстиції України, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна служба морського та річкового транспорту України, Державна авіаційна служба України, Державне агентство земельних ресурсів України та підпорядковані їм територіальні органи, органи ліцензування, Аудиторська палата України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад тощо

Наразі Державною податковою адміністрацією України оприлюднено на власному офіційному веб-сайті проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо подання інформації, необхідної для забезпечення повноти обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, та обчислення і справляння податків та зборів.