Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень

110.1. Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

 

Коментар:

 

1. Ця стаття Податкового кодексу України визначає перелік осіб, які можуть притягуватись до відповідальності за вчинення податкових правопорушень. До них відносяться платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи. Визначення кола осіб, які притягаються до відповідальності, відмінного від переліку суб'єктів правопорушення є новелою, вперше запровадженою цим Кодексом. Адже статтею 109 до складу суб'єктів правопорушення включаються і посадові особи контролюючих органів. Очевидним є розмежування осіб, що вчиняють правопорушення, і осіб, що притягаються до відповідальності. Важко зробити висновок щодо доцільності та обґрунтованості такого підходу. Адже виникає ситуація, коли деякі правопорушники не притягуються до відповідальності, що суперечить принципу рівності, проголошеному статтями 13, 21, 24, 36 Конституції України, а також принципам рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу; та невідворотності настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства, проголошеним статтею 4 Кодексу.

2. Суб'єктний склад фінансового правопорушення характеризується також і тим, що іноді за вчинене податкове правопорушення відповідає інший платник податку. Так відповідно до абзацу другого пункту 47.1.1 Кодексу відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить.