Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень

115.1. У разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо.

 

Коментар:

 

1. Норма цієї статті Кодексу встановлює правило застосування відповідальності при множинності правопорушень, аналогічне встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення, за виключенням можливості в окремих випадках застосувати метод поглинання адміністративних стягнень. Фінансові санкції застосовуються за кожне діяння - податкове правопорушення окремо.

2. Норма статті 115 не врегульовує випадки застосування фінансових санкцій, якщо одне діяння містить ознаки декількох податкових правопорушень. В контексті аналізу даної ситуації важливим є визначення податкового правопорушення як діяння (ст. 109 ПКУ). Отже окремо стягнення мають застосовуватись лише в тому випадку, якщо вчинено декілька діянь, що містять ознаки одного чи різних правопорушень. Для цього кожне з правопорушень має бути зафіксовано окремо і бажано в різний час. Якщо ж одне діяння має ознаки різних податкових правопорушень правозастосовний орган не має права застосовувати декілька стягнень. Крім того, що такий висновок слідує з аналізу статей ПКУ, двічі притягувати особу до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення забороняє і стаття 61 Конституції України.

3. Стаття 115 ПКУ використовує терміни "разове" та "триваюче" правопорушення, однак Кодекс не визначає ці категорії. Очевидно, що під разовими маються на увазі діяння, що являють собою єдину дію або короткочасну бездіяльність, які в теорії юридичної відповідальності прийнято називати простими. Як триваючі, в свою чергу, можна визначити такі правопорушення, які один раз почавшись з якої-небудь дії або бездіяльності, чиняться потім шляхом невиконання відповідного обов'язку. Отже, триваючі податкові правопорушення - це порушення правових приписів шляхом бездіяльності.