Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби

124.1. Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості відчуженого майна.

 

Коментар:

 

1. Ця стаття захищає правовідносини щодо сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків, зокрема - застосування і збереження предметів податкової застави. Загальні правила застосування податкової застави врегульовані статтями 88 - 93 Кодексу.

Об'єктивна сторона цього правопорушення полягає у протиправній дії - відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом.

Пункт 14.1.31 Кодексу визначає відчуження майна як будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платникові податків, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування. Враховуючи це визначення, можна зробити висновок, що караними за цим пунктом є дії щодо відчуження майна, яке перебуває у власності суб'єкта правопорушення, та щодо відчуження якого цим кодексом вимагається згода органу державної податкової служби. Такі вимоги передбачені статтею 92 Кодексу, яка, зокрема, встановлює, що платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою органу державної податкової служби, а також у разі, якщо орган державної податкової служби впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди. Однак у разі, якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди органу державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

З урахуванням положень п. 89.2 Кодексу вартість предмета податкової застави дорівнює його балансовій вартості. У разі якщо балансова вартість такого майна не визначена, його вартість визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Санкція цієї статті Кодексу передбачає накладення на правопорушника штрафу в розмірі вартості відчуженого майна.