Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту

125.1. Суб'єкти господарювання, що проводять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги:

за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 267.6.1 - 267.6.3 пункту 267.6 статті 267 цього Кодексу, сплачують штраф у розмірі збору на один календарний місяць (для діяльності у сфері розваг - у розмірі збору на один квартал);

за здійснення діяльності, передбаченої статтею 267 цього Кодексу, без отримання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 267.6.4 - 267.6.6 пункту 267.6 статті 267 цього Кодексу (крім діяльності у сфері розваг), сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць;

за здійснення реалізації товарів, визначених пунктом 267.2 статті 267 цього Кодексу, без отримання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підпунктами 267.6.4 - 267.6.6 пункту 267.6 статті 267 цього Кодексу, сплачують штраф у п'ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше п'ятикратного його розміру за рік;

за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підпунктами 267.6.4 - 267.6.6 пункту 267.6 статті 267 цього Кодексу, сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності;

за здійснення діяльності у сфері розваг, передбаченої статтею 267 цього Кодексу, без отримання відповідного торгового патенту або з порушенням порядку його використання, передбаченого підпунктами 267.6.4 і 267.6.5 пункту 267.6 статті 267 цього Кодексу, сплачують штраф у восьмикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал.

Несплата (неперерахування) суб'єктом господарювання сум збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у підпункті 267.1.1 пункту 267.1 статті 267 цього Кодексу в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок збору, встановлених статтею 267 цього Кодексу.

 

Коментар:

 

1. Об'єктом правопорушення, відповідальність за яке передбачається цією статтею Кодексу, є правовідносини в сфері порядку отримання та використання торгового патенту, а також сплати сум збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності. Зазначені правовідносини регулюються статтею 267 цього Кодексу, яка і конкретизує окремі склади правопорушень, визначених статтею 125.

Загальним суб'єктом всіх складів правопорушень, визначених цією статтею Кодексу, є суб'єкти господарювання, які для здійснення торговельної діяльності, торгівлі готівковими валютними цінностями, діяльності у сфері розваг та надання платних послуг отримують в установленому порядку торгові патенти.

Торговим патентом відповідно п. 14.1.250 Кодексу визнається державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору.

Патент для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання має отримати в органі державної податкової служби за місцем сплати збору. Ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг (фактично - плата за патент) встановлюються сільськими, селищними та міськими радами в межах, визначених пунктом 267.3 Кодексу.

2. Частина друга пункту 125.1 встановлює відповідальність за правопорушення, яке полягає в порушенні порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 267.6.1 - 267.6.3 Кодексу, а саме - вимог щодо розміщення та відкритості патенту для доступу та огляду. Це правопорушення може бути вчинене як шляхом дії, так і шляхом бездіяльності.

Стягнення за цією частиною пункту 125.1 диференційоване в залежності вид виду діяльності, яку здійснює порушник. Суб'єкти підприємництва, які здійснюють діяльність у сфері розваг, сплачують штраф у розмірі збору на один квартал, а всі інші - у розмірі збору на один календарний місяць.

3. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого частиною третьої пункту 125.1, полягає в двох альтернативних діяннях. Перша з них - здійснення діяльності, передбаченої статтею 267 цього Кодексу, без отримання відповідних торгових патентів. Враховуючи, що бездіяльність - це невиконання встановленого обов'язку, зазначене діяння можна вважати таким, що вчиняється у вигляді бездіяльності - невиконання обов'язку щодо отримання патенту. Друге - здійснення діяльності, передбаченої статтею 267 цього Кодексу, з порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 267.6.4 - 267.6.6 цього Кодексу. Зазначені пункти встановлюють територіальні обмеження щодо дії патенту та заборону передачі торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб'єкта.

Необхідно зазначити, що об'єктивна сторона цього правопорушення сформульована суперечливо в частині визначення діяльності. Так, вона визначається як діяльність, передбачена статтею 267. Однак ця стаття містить досить великий комплекс норм, що регулюють різноманітну діяльність, яку в тому числі здійснюють і органи влади, наприклад, щодо встановлення ставок збору. Однак зрозуміло, що патент для цього таким органам не потрібний. Тому можна зробити висновок, що законодавець мав на увазі види діяльності, визначені п. 267.1.1 зазначеної статті.

Необхідно також відзначити, що до зазначених видів діяльності не включається діяльність у сфері розваг, отже суб'єктами даного правопорушення не є суб'єкти підприємництва, які здійснюють діяльність в цій сфері.

За вчинення даного правопорушення правопорушники сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць.

4. Частина четверта цього пункту встановлює відповідальність за правопорушення, яке за своєю об'єктивною стороною майже співпадає з діянням, визначеним частиною третьою. Відмінність полягає у виді патенту, в частині четвертій зазначається не просто торговий патент, а пільговий торговий патент. Ним є торговий патент на провадження торговельної діяльності певними видами товарів, визначених статтею 267.2 цього Кодексу. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно (п. 267.3.7 ПКУ).

За вчинення цього правопорушення передбачений штраф у п'ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше п'ятикратного його розміру за рік. Очевидно, що встановлюючи невеликі ставки збору за отримання пільгового патенту, законодавець вирішив посилити відповідальність за недодержання правил щодо таких патентів.

5. Відповідальність за правопорушення, майже тотожне визначеним частинами третьою та четвертою, встановлює частина п'ята цього пункту. Від зазначених це правопорушення також відрізняється лише видом торгового патенту. Норма частини п'ятої встановлює відповідальність за порушення аналогічних правил щодо короткотермінового патенту.

Таким патентом відповідно п. 14.1.92 є торговий патент на провадження торговельної діяльності, строк дії якого не перевищує 15 календарних днів. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати (п. 267.3.8 ПКУ).

За вчинення цього правопорушення передбачений штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності.

6. Правопорушення, відповідальність за яке встановлює частина шоста цього пункту, охоплює випадки здійснення діяльності у сфері розваг, які були виключені із складу правопорушення, визначеного частиною третьою цього пункту. Однак діяння, що складають об'єктивну сторону цього порушення, майже тотожні визначеним частиною третьою. Ще одне виключення становить те, що до складу порушення, визначеного в частині шостій, не включені вимоги, встановлені в п. 267.6.6 Кодексу. Це є цілком логічно, враховуючи специфіку діяльності у сфері розваг та зміст норми п. 267.6.6 Кодексу.

За вчинення цього правопорушення передбачений штраф у восьмикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал.