Стаття 149. Податкова база

149.1. Податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу, з урахуванням положень статей 135 - 137 та 138 - 143 цього Кодексу.

 

Коментар:

 

Ст. 149 встановлює порядок визначення податкової бази. Слід зауважити, що ст. 7 Податкового кодексу України вживає поняття "база оподаткування" (пп. 7.1.3), яке є одним із головних елементів податкового закону, а ст. 23 ПКУ, яка носить назву "база оподаткування", встановлює, що "базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування. База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання. База оподаткування і порядок її визначення встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо". В даному випадку можна говорити про аналогічність понять "податкова база" і "база оподаткування".

Визначення бази оподаткування є одним із ключових моментів - після цього до неї лише застосовується ставка податку і визначається сума податкового зобов'язання платника податку.