Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів

150.1. Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей абзацу першого цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

150.2. Орган державної податкової служби не може відмовити у прийнятті податкової декларації, яка містить від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, з причин наявності такого від'ємного значення.

150.3. У разі якщо від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об'єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого від'ємного значення не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки.

 

Коментар:

 

В результаті розрахунку об'єкта оподаткування у платника податку за результатами року може виникнути від'ємне значення. Слід звернути увагу, що Кодекс має на увазі весь об'єкт оподаткування, а не його окремі складові частини.

Нормами даної статті визначено, що платник податку має право врахувати таке від'ємне значення, тобто збитки, у складі витрат наступного року. Такий же порядок встановлено і щодо збитків, які виникли до 2010 р. та не погашені станом на 1 січня 2011 р.

При застосуванні пункту 150.1 у 2011 р. слід враховувати положення п. 3 підрозділу 4 розділу XX ("Перехідні положення") Кодексу:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року;

розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

При застосуванні норм цього пункту слід врахувати, що до суми, яка складає від'ємне значення, не включаються суми, отримані від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, - вони відшкодовуються за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

П. 150.2 встановлює, що наявність від'ємного значення не є підставою для відмови у прийнятті податкової декларації і з цих причин орган податкової служби не може відмовити у її прийнятті. П. 150.3 встановлює, що у разі якщо від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об'єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого від'ємного значення не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки.