Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:

246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 469,36 гривня за одиницю;

246.1.2. люмінесцентних ламп - 8,17 гривні за одиницю.

246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

надзвичайно небезпечні

762,3

II

високонебезпечні

27,77

III

помірно небезпечні

6,97

IV

малонебезпечні

2,72

 

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

0,27

 

246.3. За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки.

246.4. За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку, зазначені у пунктах 246.1 - 246.3 цієї статті, збільшуються у 3 рази.

246.5. Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:

Місце (зона) розміщення відходів 

Коефіцієнт 

В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж  

На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту 

 

Коментар:

 

Класи небезпеки відходів визначаються виробниками, тобто технологічними виробничими лабораторіями підприємств, відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за узгодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України (п. 3.6 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки", затвердженої наказом Держкомстату від 24.10.2006 року N 494). Таких документів після 24.10.2006 року на сьогодні не затверджено. У зв'язку з цим клас небезпеки відходів визначається відповідно до Тимчасового класифікатора токсичних промислових відходів та методичних рекомендацій з визначення класу токсичності промислових відходів, затвердженого Мінздравом СРСР 13.05.87 N 4286-871.

____________

1 Тимчасовий класифікатор токсичних промислових відходів та методичних рекомендацій з визначення класу токсичності промислових відходів, затвердженого Мінздравом СРСР 13.05.87 N 4286-87 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу.

Відповідно до п. 4 Розділу XIX "Прикінцеві положення" ПКУ Кабінетові Міністрів України надано доручення щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з екологічного податку.