Стаття 321. Порядок обчислення збору

321.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

321.2. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

321.3. Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

321.4. Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

321.5. Розрахунки збору подаються платниками збору до органів державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

321.6. Форма розрахунку встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

321.7. Платники збору подають до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

 

Коментар:

 

Згідно з коментованою статтею інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні. Цьому положенню кореспондує норма п. 318.1.2 ст. 318 ПКУ, згідно з якою платником збору є загальний користувач радіочастотного ресурсу, який користується радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. Тобто, суб'єкт господарювання, який отримав тільки ліцензію на мовлення, видану Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, але не отримав дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів для розповсюдження телерадіопрограм та не використовує радіочастотний ресурс, не є платником збору за користування радіочастотним ресурсом України.

Щодо нормативно-правового регулювання видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (див. коментар до ст. 318 ПКУ).

Платники збору подають до органів державної податкової служби за місцем податкової реєстрації податкові розрахунки збору протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (див. п. 49.18.1 ст. 49 ПКУ).

Форма Податкового розрахунку збору затверджена наказом ДПСУ N 1018 від 24.12.2010 р.