Стаття 322. Порядок сплати збору

322.1. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

322.2. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, органи державної податкової служби подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

 

Коментар:

 

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації, тобто, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкового розрахунку збору (п. 57.1 ст. 57 ПКУ). Код бюджетної класифікації - 19070000 (наказ Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію" від 14.01.2011 N 11).

За невиконання або неналежне виконання платниками (їх посадовими особами) обов'язків щодо сплати збору застосовується фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Заходи фінансової відповідальності передбачені ПКУ. Зокрема, ст. 120 ПКУ передбачено відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкового розрахунку збору або невиконання вимог щодо внесення змін до податкового розрахунку збору. Відповідальність за несплату у встановлені строки суми самостійно визначеного грошового зобов'язання зі збору встановлена у ст. 126 ПКУ. Після закінчення встановлених строків погашення узгодженого грошового зобов'язання зі збору на суму податкового боргу нараховується пеня відповідно до ст. 129 ПКУ.

Необхідно мати на увазі, що притягнення до відповідальності платників податків за порушення обов'язку щодо сплати збору не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності (ст. 112 ПКУ).

Зокрема, за неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належного до сплати збору ст. 1632 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. За внесення неправдивих даних до податкового розрахунку збору, неподання податкового розрахунку збору ст. 1642 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Враховуючи, що збір є умовним платежем, який сплачується за користування радіочастотним ресурсом України, то, відповідно, невиконання або неналежне виконання платником своїх обов'язків щодо його сплати призводить до застосування не лише заходів відповідальності, передбачених за порушення податкового законодавства, але і заходів впливу, передбачених за порушення спеціального законодавства, яке регулює відносини в сфері користування радіочастотним ресурсом України. Згідно з коментованою статтею у разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до НКРЗ для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

Відповідно до ст. 58 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" за несвоєчасну сплату щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом України справляється пеня згідно із законами України.

У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.

Дохід (за винятком сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів)), отриманий користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним ресурсом України без передбачених цим Законом ліцензій та експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв без дозволів на експлуатацію, вилучається за рішенням суду і спрямовується до Державного бюджету України.

Рішенням НКРЗ N 427 від 27.10.2006 р. затверджено Порядок здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування.

Координацію та контроль за здійсненням державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснює НКРЗ. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом у смугах частот загального користування здійснює Державна інспекція зв'язку (ДІЗ).

При проведенні планової та позапланової перевірки користувачів радіочастотного ресурсу, які користуються ним на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу, а також користувачів радіочастотного ресурсу, які користуються ним для розповсюдження телерадіопрограм на підставі ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу, та технологічних користувачів комісія перевіряє, у тому числі, своєчасність та повноту здійснення платежів та зборів за користування радіочастотним ресурсом (п. 3.5 вказаного Порядку).