Стаття 332. Порядок обчислення збору

332.1. Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, направляють органам державної податкової служби перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.

332.2. Сума збору обчислюється суб'єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.

332.3. Сума збору, зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, підлягає перерахунку суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі якщо:

а) загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків;

б) фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання лісових ресурсів.

 

Коментар:

 

Коментована стаття визначає порядок обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Відповідно до п. 332.1 цієї статті суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи (лісорубні або лісові квитки), направляють до органів державної податкової служби перелік лісокористувачів, яким видано такі дозволи.

Суб'єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи (лісорубний квиток (ордер) або лісовий квиток), є:

- стосовно видачі лісорубних квитків - орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства (ч. 2 ст. 69 ЛК України, п. 3 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 23.05.2007 N 761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів").

- стосовно видачі лісових квитків - власники лісів або постійні лісокористувачі (ч. 3 ст. 69 ЛК України, п. 8 зазначеного вище Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів).

Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства на сьогоднішній день є Державне агентство лісових ресурсів України, Положення про яке затверджено Указом Президента України від 13.04.2011 N 458/2011.

Перелік лісокористувачів направляється до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Форма переліку лісокористувачів, яким надано лісорубні квитки (ордери) та лісові квитки за вимогами пункту 332.1 коментованої статті, встановлюється органами державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства.

Форма такого переліку у вигляді довідки була затверджена у додатку 1 до Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду (Інструкція N 91/241/129/236/565), про яку було зазначено у коментарі до пункту 331.4 статті 331 цього Кодексу, втратила чинність із прийняттям коментованого Кодексу).

На підставі переліку лісокористувачів органи державної податкової служби мають можливість контролювати своєчасність подання платниками розрахунків збору до органів державної податкової служби, правильність нарахованої суми збору за звітний період та повноту його надходження до бюджетів.

Сума збору за спеціальне використання лісових ресурсів обчислюється суб'єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах, тобто проставляється у лісорубних квитках (ордерах) та лісових квитках (пункт 332.2 коментованої статті).

Якщо загальна кількість фактично заготовлених деревини, другорядних лісових матеріалів або фактичний обсяг побічних лісових користувань перевищує обсяг, зазначений у лісорубному або лісовому квитку, проводиться перерахунок суми збору.

Пункт 332.3 визначає випадки, коли сума збору за спеціальне використання лісових ресурсів, зазначена в лісорубному та в лісовому квитку, підлягає перерахунку. Перерахунок здійснюється суб'єктом лісових відносин, який видає ці спеціальні дозволи. Перерахунки відбуваються у разі, якщо:

а) загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків;

б) фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений в лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи, тобто видані лісокористувачам лісові (лісорубні) квитки, у яких визначена сума збору, та акти огляду місць використання лісових ресурсів.

Здійснення огляду місць використання лісових ресурсів та його строки передбачено Порядком спеціального використання лісових ресурсів, затвердженим постановою КМУ від 23.05.2007 N 761. Відповідно до п. 59 цього Порядку за результатами огляду складається акт, у якому зазначається кількість заготовленої деревини, другорядних лісових матеріалів та обсяг інших лісових користувань. Строк зберігання актів огляду місць використання лісових ресурсів - три роки.