Стаття 333. Порядок перерахунку збору

333.1. Суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, перерахунок збору за заготівлю деревини і заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів здійснюється також у разі:

333.1.1. виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час проведення матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, відпущених за лісорубними квитками або лісовими квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, поясів, розрядів та ставок збору, а також виправлення арифметичних помилок, допущених під час підрахунків;

333.1.2. анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв'язку з вилученням земель для інших потреб. В інших випадках анулювання або видачі дубліката лісорубного квитка та/або лісового квитка перерахунок збору не здійснюється і вся нарахована за такими квитками сума збору повністю сплачується до відповідних бюджетів;

333.1.3. надання лісокористувачеві відстрочки:

а) на заготівлю деревини - сума збору за заготівлю залишеної на пні деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку, на який надано відстрочку;

б) на вивезення деревини - сума збору за невивезену вчасно деревину збільшується на 1,5 відсотка за кожний місяць відстрочки;

333.1.4. додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на три місяці. При цьому лісокористувачем сума збору за обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 5 відсотків за кожний місяць відстрочки.

333.2. Незалежно від способу обліку деревини, що відпускається на пні (за площею, пеньками, приблизною кількістю), лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю деревини, що дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками, або взагалі її не проводили, збір обчислюють і сплачують повністю за всю дозволену для заготівлі кількість деревини, що зазначена в дозволі.

333.3. Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності здійснюється перерахунок збору, відображають донараховані суми збору в розрахунку за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

 

 

Коментар:

 

Коментована стаття передбачає порядок перерахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів при заготівлі деревини і заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користуваннях та використанні корисних властивостей лісів у конкретних випадках. До таких випадків відносяться:

• виправлення технічних помилок, арифметичних помилок, допущених під час підрахунків (підпункт 333.1.1);

• анулювання лісорубного та/або лісового квитка (підпункт 333.1.2);

• надання лісокористувачеві відстрочки (підпункт 333.1.3);

• додаткове продовження строку вивезення, але не більш як на три місяці (підпункт 333.1.4).

Перерахунок збору проводиться суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи.

Технічні помилки, які потребують виправлення, що потребують перерахунку збору, можуть бути допущені під час проведення матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, відпущених за лісорубними квитками або лісовими квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, поясів, розрядів та ставок збору. Матеріальна і грошова оцінки лісосік, сортиментні таблиці, пояси, розряди, про які йде мова у зазначеному підпункті, є показниками, що розраховуються при відведенні і таксації лісосік, чи заповненні бланка лісорубного квитка.

Так, відповідно до пункту 5 Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 N 403 "Про підвищення якості відведення лісосік", при матеріальній оцінці лісосік визначається загальний запас деревини з розподілом ліквідного запасу стовбурової деревини на ділову і дров'яну. Ділова деревина розподіляється за категоріями крупності (велика, середня, дрібна).

Грошова оцінка (п. 5.2 зазначених Методичних вказівок) здійснюється в цілому для лісосік на основі чинних нормативів.

Сортиментні таблиці використовуються для матеріальної оцінки лісосік: для рубок освітлення, прочищення та проріджування, а також рубок, пов'язаних з реконструкцією, та ландшафтних рубок (в залежності від віку); для інших рубок формування і оздоровлення лісів (крім санітарних рубок); для санітарних рубок - в залежності від віку деревостану (п. 5.3 Методичних вказівок).

"Лісотаксовий пояс" і "розряд такс" є окремими рядками (обов'язковими реквізитами), що підлягають заповненню у лісорубному квитку. Форма лісорубного квитка подається в коментарі до статті 329 цього Кодекса. При цьому важливо зазначити, що поділ лісів за лісотаксовими поясами (до першого поясу належать усі ліси, за винятком лісів Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та лісів гірської зони Львівської області; до другого поясу належать ліси Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та ліси гірської зони Львівської області) та розрядами (встановлюються для кожного кварталу (урочища), виходячи з відстані між центром кварталу і найближчим нижнім складом лісозаготівельника, до якого деревина вивозиться безпосередньо з лісосіки, або пунктом відвантаження деревини залізницею) здійснювався відповідно до законодавства, що на сьогоднішній день втратило чинність (ЛК України у редакції до 08.02.2006 та Інструкції N 91/241/129/236/565, що потребує відповідного узгодження до вимог чинного лісового законодавства).

Коментований підпункт передбачає також виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час неправильного застосування ставок збору (ставки збору передбачені ст. 331 Податкового кодексу України), а також виправлення арифметичних помилок, допущених під час підрахунків.

Перерахунок збору у результаті анулювання лісорубного та/або лісового квитка здійснюється у зв'язку з вилученням земель для інших потреб (п. 333.1.2).Анулювання лісорубного та/або лісового квитка відповідно до статті 78 Лісового кодексу України є результатом припинення права використання лісових ресурсів у визначених цією статтею випадках.

В інших випадках (окрім анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв'язку з вилученням земель для інших потреб), як зазначено у коментованому підпункті, перерахунок збору не здійснюється і вся нарахована за такими квитками сума збору повністю сплачується до відповідних бюджетів. Порядок вилучення земельних ділянок та визначення потреб, для яких воно здійснюється, регулюється Земельним кодексом України (статті 20, 149 та ін.), Законом України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Лісовим законодавством України передбачено, що лісокористувачеві може надаватись відстрочка на заготівлю деревини у результаті несприятливих погодних умов або інших причин, які унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини. Така відстрочка має бути достатньо обґрунтованою, узгодженою із відповідними органами державного управління. Наприклад, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.07.99 N 765 у зв'язку з несприятливими погодними умовами, що склалися навесні 1999 року, було прийнято пропозицію Мінекономіки, погоджену з Держкомлісгоспом, Мінекобезпеки та Мінфіном, щодо відстрочки до 31 грудня 1999 р. заготівлі деревини за лімітом лісосічного фонду 1998 року в обсязі 7,6 тис. куб. визначеним у ньому підприємствам.

У разі надання лісокористувачам відстрочки на заготівлю деревини відбувається й перерахунок збору (п. 333.1.3).

Так, на заготівлю деревини - сума збору за заготівлю залишеної на пні деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку, на який надано відстрочку; на вивезення деревини - сума збору за невивезену вчасно деревину збільшується на 1,5 відсотка за кожний місяць відстрочки.

Перерахунок збору відбувається також і в результаті додаткового продовження строку вивезення деревини, зазначеного у лісорубному квитку, але не більш як на три місяці. При цьому сума збору за обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 5 відсотків за кожний місяць відстрочки (п. 333.1.4).

Варто зазначити, що до числа реквізитів лісорубного квитка, який видається платнику збору суб'єктами лісових відносин, входять рядки "строк закінчення заготівлі" та "строк закінчення вивезення", де має бути вказана конкретна дата. Відмітка про надання відстрочки на заготівлю та вивезення деревини є окремим рядком у кінці бланку лісорубного квитка і підлягає обов'язковому заповненню при наданні такої відстрочки.

Пункт 333.2 коментованої статті передбачає, що лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю деревини, що дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками, або взагалі її не проводили, не звільняються від сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Такі лісокористувачі обчислюють і сплачують збір повністю за всю дозволену для заготівлі кількість деревини, що зазначена в дозволі. При цьому обчислення і сплата збору проводиться незалежно від способу обліку деревини, що відпускається на пні (за площею, пеньками, приблизною кількістю).

У п. 333.3 коментованої статті передбачено, що лісокористувачі, у яких за результатами діяльності здійснюється перерахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів, відображають донараховані суми збору в розрахунку за формою,встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. Зазначена стаття визначає такою формою податкову декларацію (розрахунок) - документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання. Форма податкової декларації (розрахунку) встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України (п. 46.5 статті 46 ПК України). Для сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів законодавством передбачено розробку окремої форми податкового розрахунку цього збору.

Так, наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1019 була затверджена форма податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Серед окремих показників цієї форми, обов'язкових для заповнення, передбачено й визначення суми перерахунку збору у випадках, передбачених коментованою статтею.