Стаття 334. Порядок сплати збору

334.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

334.2. Лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору наростаючим підсумком з початку року за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, у якому окремим рядком зазначається сума збору, сплачена відповідно до підпунктів 334.2.1 та 334.2.2 цього пункту, та подають його органу державної податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за винятком:

334.2.1. лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків збір вноситься в каси суб'єктів лісових відносин, які їх видають:

а) фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

б) лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума збору в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується збір;

334.2.2. лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

334.3. Про надходження суми збору в касу суб'єкта лісових відносин, що видає спеціальні дозволи, у спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Одночасно в лісорубних та лісових квитках робиться позначка про сплату збору в касу (зазначаються номер і дата квитанції про сплату).

334.4. Лісокористувачі сплачують збір у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду.

Збір сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми збору, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум збору, сплачених відповідно до підпунктів 334.2.1 і 334.2.2 пункту 334.2 цієї статті.

334.5. При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми збору) після чергового строку сплати збору лісокористувачі сплачують усі суми збору за строками, що минули.

 

 

Коментар:

 

Коментована стаття визначає порядок сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та встановлює базовий податковий (звітний) період (проміжок часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата збору). Податковими періодами можуть бути: календарний рік, квартал, місяць, день. Базовий податковий (звітний) період для збору за спеціальне використання лісових ресурсів дорівнює календарному кварталу. Протягом цього періоду лісокористувачі зобов'язані здійснювати розрахунки зборів, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми зборів, крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податку.

Відповідно до затвердженої наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1019 форми податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів лісокористувачі самостійно щокварталу складають розрахунок збору наростаючим підсумком з початку року та подають його органу державної податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду (пункт 334.1). Окремим рядком у цьому розрахунку зазначається сума збору, сплачена відповідно до підпунктів 334.2.1 та 334.2.2 цього пункту. Зазначені підпункти є винятком від загального правила складання розрахунку збору, передбаченого у пункті 334.1, і стосуються:

1) лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків збір вноситься в каси суб'єктів лісових відносин, які їх видають:

а) фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

б) лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума збору в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується збір (підпункт 334.2.1);

2) лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини (підпункт 334.2.2).

При сплаті збору за спеціальне використання лісових ресурсів не до органу державної податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки, як це вимагається пунктом 334.2 коментованої статті, а в касу суб'єкта лісових відносин, що видає спеціальні дозволи, застосовується процедура, передбачена пунктом 334.3 коментованої статті.Про надходження суми збору в касу такого суб'єкта у спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Одночасно в лісорубних та лісових квитках робиться позначка про сплату збору в касу (зазначаються номер і дата квитанції про сплату).

Сплата збору за спеціальне використання лісових ресурсів відбувається лісокористувачами у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду (пункт 334.4), тобто протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації (пункт 57.1 статті 57 Податкового кодексу України).

Збір сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами, тобто 1/4 частини, від суми збору, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум збору, сплачених відповідно до підпунктів 334.2.1 та 334.2.2 пункту 334.2 цієї статті (стосовно лісокористувачів, що сплачують збір до кас суб'єктів лісових відносин, що видають лісорубні та лісові квитки; а також лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини).

Відповідно до пункту 334.5 цієї статті, при отриманні дозволу в поточному році після чергового строку сплати збору, лісокористувачі сплачують усі суми збору за строками, що минули. Зазначена вимога поширюється й на випадки донарахування суми збору.