Стаття 15. Виконання сімейних обов'язків

1. Сімейні обов'язки є такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути перекладені на іншу особу.

2. Якщо особа визнана недієздатною, її сімейний обов'язок особистого немайнового характеру припиняється у зв'язку з неможливістю його виконання.

Майновий обов'язок недієздатної особи за її рахунок виконує опікун.

3. Якщо в результаті психічного розладу, тяжкої хвороби або іншої поважної причини особа не може виконувати сімейного обов'язку, вона не вважається такою, що ухиляється від його виконання.

4. Невиконання або ухилення від виконання сімейного обов'язку може бути підставою для застосування наслідків, встановлених цим Кодексом або домовленістю (договором) сторін.

Коментар:

Суб'єктивному сімейному праву кореспондує суб'єктивний сімейний обов'язок. Власне здійснення суб'єктивного права і забезпечується юридичними обов'язками інших суб'єктів (див. також коментар до ст. 14 СК України). Суб'єктивний обов'язок - це міра обов'язкової поведінки зобов'язаного суб'єкта.

Сімейні обов'язки тісно пов'язані з особою їх носія, мають особистісний характер і не можуть бути перекладені на іншу особу. Так, позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати своїх дітей (ч. 2 ст. 166, ч. 4 ст. 170, ч. 2 ст. 242 СК України).

Якщо особа визнана недієздатною, її сімейний обов'язок особистого немайнового характеру припиняється у зв'язку з неможливістю його виконання.

Майновий обов'язок недієздатної особи за її рахунок виконує опікун. При цьому, якщо в результаті психічного розладу, тяжкої хвороби або іншої поважної причини особа не може виконувати сімейного обов'язку, вона не вважається такою, що ухиляється від його виконання.

Невиконання або ухилення від виконання сімейного обов'язку може бути підставою для застосування наслідків, встановлених цим Кодексом, або домовленістю (договором) сторін. Отже, сторони мають право передбачити у шлюбному договорі певні негативні наслідки у випадку невиконання чи неналежного виконання сімейного обов'язку одним із подружжя. СК України також передбачає засоби відповідальності, що застосовуються у таких випадках (статті 79, 155, 157, 191, 196 та інші).