Стаття 17. Надання органом опіки та піклування допомоги особам у здійсненні ними своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків

1. Орган опіки та піклування надає допомогу особі у здійсненні нею своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків в обсязі та в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

Коментар:

1. Органи опіки та піклування можуть реалізовувати свої повноваження у сімейних правовідносинах або шляхом їх безпосередньої участі, або шляхом звернення до суду.

Можливість безпосередньої реалізації даних повноважень закріплена, зокрема, у таких нормах права:

• Надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі в порядку ст. 35 ЦК України.

• Призначення опікуна чи піклувальника (ст. 63 ЦК України).

• Припинення опіки та піклування (статті 77, 76 ЦК України, ст. 250 СК України).

• Звільнення особи від повноважень опікуна чи піклувальника (ст. 75 ЦК України, ст. 251 СК України).

• Встановлення опіки над майном (ст. 74 ЦК України).

• Надання згоди на усиновлення (ст. 221 СК України).

• У спорах, що виникають між батьками, щодо управління майном дитини (ст. 177 СК України).

За заявою органу опіки та піклування суд розглядає, зокрема, такі справи:

• Про визнання особи недієздатною та про поновлення її дієздатності (ч. 3 ст. 237, ч. 2 ст. 239 ЦПК України).

• Про визнання особи обмежено дієздатною та про поновлення її дієздатності (ч. 1 ст. 237, ч. 2 ст. 239 ЦПК України).

• Про обмеження прав неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами та про поновлення такого права, якщо відпали обставини, які були підставою для його прийняття (ч. 5 ст. 32 ЦК України).

• Про позбавлення батьківських прав (ст. 165 СК України).

• Про передачу дитини органу опіки та піклування, у разі позбавлення батьків батьківських прав (ст. 167 СК України).

Див. також коментар до ст. 19 СК України.