Стаття 22. Шлюбний вік

1. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років.

2. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу

 

Коментар:

 

1. Передбачена коментованою статтею умова укладання шлюбу - шлюбний вік є однією із матеріальних умов (поряд із добровільною згодою на шлюб), дотримання якої є необхідним для того, щоб шлюб мав правову силу. Недотримання будь-якої матеріальної умови укладення шлюбу тягне його недійсність.

Відповідно до ч. 1 даної норми в Україні шлюбний вік встановлено для жінки 17 років, для чоловіка - 18 років. Закріплення у СК шлюбного віку пояснюється тим, що для вступу у шлюб особа повинна досягти певного ступеню фізичної та психічної зрілості. Досягнення такої зрілості є необхідним для вільного укладання шлюбу та забезпечення народження здорового потомства.

СК не встановлює будь-якого граничного віку для вступу у шлюб. Не існує також жодних обмежень щодо різниці у віці між майбутнім подружжям.

2. Частина 2 коментованої статті встановлює положення, відповідно до якого особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день його державної реєстрації в органах РАЦСу. Водночас, норми СК передбачають умови, за яких особа може укласти шлюб раніше, ніж вона досягла шлюбного віку (див. ч. 2 ст. 4 - при народженні дитини, незалежно від віку; ст. 23 - за рішенням суду, коли особа досягла 14 років).