Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу

1. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

2. Виключено.

3. Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Коментар:

1. Частина перша коментованої статті визначає значення державної реєстрації шлюбу. Значення державної реєстрації полягає у забезпеченні інтересів подружжя, стабільності їх відносин для забезпечення інтересів держави та суспільства. Шлюб має бути зареєстрований у відповідному державному органі, до компетенції якого входить вчинення цих дій.

Реєстрація шлюбу знаходиться у виключній компетенції органів реєстрації актів цивільного стану. Будь-який інший державний орган, громадська організація, юридична чи фізична особа не має права реєструвати шлюб, видавати свідоцтва встановленої форми.

Реєстрація шлюбу здійснюється органами реєстрації актів цивільного стану шляхом внесення відповідних записів в книги реєстрації актів цивільного стану (актові книги).

Підставою для реєстрації шлюбу є спільна заява чоловіка та жінки, які бажають зареєструвати шлюб. Спільна заява подається в письмовій формі до органу реєстрації актів цивільного стану (дивись коментар до ст. 28 СК).

Шлюбні відносини між чоловіком та жінкою, незареєстровані в органах реєстрації актів цивільного стану, не є підставою для виникнення будь-яких взаємних прав та обов'язків подружжя, передбачених законодавством. Фактичні шлюбні відносини не породжують спільних права та обов'язків подружжя незалежно від тривалості їх існування (дивись коментар до ст. ст. 21, 36 СК).

3. Після державної реєстрації шлюбу подружжю видається Свідоцтво про шлюб встановленого зразка, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України N 1367 від 12 вересня 2002 року. У Свідоцтво про шлюб заносяться наступні дані: прізвища (до та після реєстрації шлюбу), ім'я, по батькові, дата та місце народження кожного із подружжя, дата реєстрації шлюбу, дата та номер відповідного актового запису в Книзі реєстрації шлюбів, найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що проводив реєстрацію шлюбу, фактична дата видачі.

Свідоцтво про шлюб є беззаперечним доказом існування шлюбу між чоловіком та жінкою.