Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу

1. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими.

2. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.

3. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

4. Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання.

Коментар:

1. Сімейне законодавство встановлює певний порядок повідомлення компетентного органу про намір зареєструвати шлюб. Таке повідомлення має бути здійснено в письмовій формі. З моменту отримання такого повідомлення орган реєстрації актів цивільного стану проводить перевірку інформації, заявленої нареченими щодо відсутності обставин, які перешкоджають реєстрації шлюбу, та розпочинає підготовку до проведення реєстрації шлюбу у строк, місці та враховуючи побажання наречених про урочистість процедури (дивись коментар до ст. 33 СК).

Жінка та чоловік мають можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану на території України за їх вибором. Будь-яких обмежень щодо територіальності звернення осіб, які бажають зареєструвати шлюб в чинному законодавстві України не існує.

Побудова норми ст. 28 СК дає підстави говорити про те, що чоловік та жінка повинні діяти спільно, тобто вчиняти узгоджені дії, які доводять наявність у обох внутрішнього переконання (волі) зареєструвати шлюб. Чоловік та жінка подають та підписують спільну заяву про реєстрацію шлюбу.

Про спільність дій осіб щодо подання заяви йдеться і в тому випадку, коли обидва або один із подружжя в силу певних поважних обставин діє через представника (ч. 3 ст. 28 СК).

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу до органу реєстрації актів цивільного стану, набувають статусу наречених. Із набуттям статусу наречених у чоловіка та жінки не виникають взаємні права та обов'язки подружжя, так само як і обов'язок зареєструвати шлюб.

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, повинні пред'явити документ, який посвідчує їх особу (паспорт або паспортний документ).

2. Частина друга коментованої статті передбачає обов'язок осіб, які бажають зареєструвати шлюб, подати заяву до органу реєстрації актів цивільного стану особисто. Такий порядок встановлено для того, щоб уникнути будь-яких порушень гарантованого державою права на свободу шлюбу. У випадку подання заяви особисто, особа підтверджує наявність внутрішньої волі зареєструвати шлюб своїми діями. Однак за умови наявності поважних причин чоловік і/або жінка можуть діяти через свого представника (ч. 3 ст. 28 СК).

3. За загальним правилом, чоловік та жінка повинні особисто підписати та подати спільну заяву про реєстрацію шлюбу до органу реєстрації актів цивільного стану. Однак в частині 3 коментованої статті передбачена можливість вчинення зазначених дій через представника, чоловіком або жінкою окремо або ними спільно. У випадку неможливості особисто з'явитися до органу реєстрації актів цивільного стану для подачі спільної заяви, волевиявлення чоловіка та жінки, які бажають зареєструвати шлюб, повинно бути викладено в окремій, нотаріально засвідченій заяві. У такому випадку особи діють через представника.

Для вчинення дій, передбачених ч. 3 ст. 28 СК, через представника необхідна наявність поважних причин. Такими поважними причинами є перебування чоловіка і/або жінки на стаціонарному лікуванні, тривале відрядження тощо. Орган реєстрації актів цивільного стану зареєструє заяву про реєстрацію шлюбу лише у тому випадку, якщо заява буде нотаріально посвідчена. У випадку вчинення дій через представника вважається, що особи подали заяву про реєстрацію шлюбу спільно.

Представник або представники повинні діяти згідно з договором доручення та довіреністю, посвідченою у встановленому порядку.

4. Заява про реєстрацію шлюбу є чинною протягом трьох місяців з моменту її подання. Згідно з п. 10 третього розділу Правил реєстрації актів цивільного стану шлюб реєструється в органах реєстрації актів цивільного стану після спливу одного місяця від дня подання нареченими заяви про реєстрацію шлюбу.

Протягом тримісячного терміну наречені можуть подати до органу реєстрації актів цивільного стану заяву про перенесення дати реєстрації шлюбу. За наявності певних поважних причин дата реєстрації шлюбу може бути перенесена на будь-яку іншу дату, вказану нареченими, в межах одного року з дати подачі заяви (п. 12 третього розділу Правил реєстрації актів цивільного стану).

Якщо наречені не з'явилися до органу реєстрації актів цивільного стану протягом тримісячного строку від дня подання заяви про реєстрацію шлюбу і не повідомили про причину неявки, то заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність. Особи, які і надалі мають намір зареєструвати шлюб, повинні подати повторну заяву.