Стаття 29. Ознайомлення наречених з їхніми правами та обов'язками

1. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити наречених з їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу.

Коментар:

1. У коментованій статті передбачений обов'язок органу державної реєстрації актів цивільного стану після отримання та реєстрації заяви про реєстрацію шлюбу ознайомити наречених з їх правами та обов'язками як наречених, як подружжя, як батьків. Працівник органу реєстрації актів цивільного стану, який приймає та реєструє заяву про реєстрацію шлюбу, повідомляє нареченим про обсяг прав і обов'язків їх як наречених, подружжя та батьків.

Працівник органу реєстрації актів цивільного стану повинен повідомити нареченим про ті негативні наслідки, які передбачені чинним законодавством, за приховання перешкод до реєстрації шлюбу (відмова в реєстрації шлюбу, недійсність шлюбу).

Перешкодами, які унеможливлюють реєстрацію шлюбу, є відсутність вільної згоди чоловіка та/або жінки на реєстрацію шлюбу (ст. 24 СК), недосягнення нареченим та/або нареченою шлюбного віку (ст. 22 СК), відсутність рішення суду про надання права на шлюб (ч. 2 ст. 23 СК, ч. 4 та 5 ст. 26 СК), перебування однієї із сторін в іншому зареєстрованому шлюбі (ст. 25 СК), перебування чоловіка та жінки між собою в родинних зв'язках (ст. 26 СК), визнання особи в порядку, передбаченому чинним законодавством, недієздатною (п. 3 ст. 39 СК).

Чинне законодавство не передбачає порядку ознайомлення наречених зі своїми правами та обов'язками, обсягу прав та обов'язків, які мають бути повідомлені нареченим. Всі ці питання вирішуються органом реєстрації актів цивільного стану самостійно.