Стаття 36. Правові наслідки шлюбу

1. Шлюб є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя.

2. Шлюб не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження її прав та свобод, які встановлені Конституцією і законами України.

Коментар:

1. Як зазначено в ст. 27 СК, державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. Сімейний кодекс дає визначення поняття шлюб як спільний союз чоловіка та жінки, зареєстрований в органі реєстрації актів цивільного стану (ч. 1 ст. 21 СК). У ч. 2 ст. 21 СК чітко зазначено, що проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу не є підставою для виникнення у них спільних прав та обов'язків подружжя, і лише шлюб є такою підставою (ч. 1 ст. 36 СК).

2. Шлюб є підставою лише для виникнення взаємних прав та обов'язків подружжя, з реєстрацією шлюбу особі не надаються будь-які пільги чи переваги, особу також не можна обмежити в правах. Законодавство гарантує нареченим, що після реєстрації шлюбу не відбувається зменшення їх прав, навпаки коло прав подружжя у деяких випадках розширюється. Так, наприклад згідно зі ст. 34 ЦК зазначено, що у разі реєстрації шлюбу до досягнення особою повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.