Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу

1. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами.

2. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися.

Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.

3. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Коментар:

1. Принцип побудови сімейних відносин на паритетних засадах, закріплений в статті 1 СК, відображено і в статті 35 СК відносно визначення нареченими прізвища під час реєстрації шлюбу. Наречені мають право: 1) обрати собі дошлюбне прізвище одного із наречених за спільне шлюбне прізвище; 2) приєднати до свого дошлюбного прізвища прізвище іншого нареченого та носити об'єднане прізвище; 3) обрати спільне подвійне прізвище; 4) надалі іменуватися своїм дошлюбним прізвищем; 5) у випадку, якщо дошлюбне прізвище вже є подвійним, змінити одну складову такого прізвища на прізвище нареченого/нареченої.

Процедура зміни прізвищ нареченими спрощена. У заяві про реєстрацію шлюбу міститься пункт, в котрому особи зазначають, яким прізвищем вони будуть іменуватися після реєстрації шлюбу. Протягом місячного строку наречені можуть змінити своє рішення щодо шлюбного прізвища, про що повинні повідомити орган реєстрації актів цивільного стану.

2. Наречена або наречений можуть обрати собі як шлюбне подвійне прізвище. Обираючи собі шлюбним прізвищем подвійне прізвище, наречена або наречений мають об'єднати своє прізвище з прізвищем іншого з наречених. Запозичення для подвійного прізвища будь-якого іншого, третього прізвища або приєднання будь-якого слова забороняється. Приєднуючи до свого дошлюбного прізвища прізвище іншого з подружжя, наречений або наречена повинні вирішити, з якого прізвища буде починатися подвійне шлюбне прізвище. Наречені можуть обрати собі спільне подвійне шлюбне прізвище, шляхом об'єднання своїх дошлюбних прізвищ, розділених дефісом. У випадку обрання спільного подвійного прізвища наречені мають дійти згоди, з якого прізвища буде починатися їх шлюбне прізвище. Об'єднувати більше ніж два прізвища заборонено.

Україна демократична країна, в якій проживають представники різних націй, народностей, віросповідань. Враховуючи це, в ч. 2 ст. 35 СК закріплена можливість обрати шлюбне прізвище виходячи з традицій та звичаїв національної меншини, до якої належить наречений або наречена.

3. В Україні досить часто зустрічаються подвійні прізвища. Тому, якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.