Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності

1. Дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань.

Коментар:

1. У коментованій статті мова іде про закріплений та гарантований державою принцип побудови сімейних та шлюбних відносин на паритетних засадах. У ст. 51 Конституції України зазначено, що кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Розвиває положення Конституції України Сімейний кодекс, в якому закріплено принципи побудови сімейних та шлюбних відносин. Так, зокрема у ч. 2 ст. 1 СК зазначено, що регулювання сімейних відносин здійснюється з метою: побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки.

Оскільки дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань то створення перешкод в реалізації закріпленого в ст. 51 СК права може бути підставою для припинення шлюбу шляхом його розірвання.

А у тому випадку, коли діями одного з подружжя, які були спрямовані на створення перешкод в реалізації законних прав та інтересів закріплених у ст. 51 СК, було завдано моральних страждань, то мова може іти і про відшкодування моральної шкоди. Згідно із п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України N 4 від 31.03.95 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру. Під втратами немайнового характеру розуміють страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру. Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.