Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток

1. Дружина та чоловік мають рівне право на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку.

Коментар:

1. У коментованій статті знайшли своє відображення права фізичної особи, які закріплені як в Конституції України, так і в багатьох міжнародних документах. Однак, в коментованій статті мова йде про людину (фізичну особу), яка має статус дружини або чоловіка, тобто перебуває у сімейному союзі жінки та чоловіка, зареєстрованому у державному органі реєстрації актів цивільного стану, у шлюбі. Дружина та чоловік мають рівне право на фізичний та духовний розвиток. Це право передбачає гарантовану державою можливість вільного доступу до ознайомлення з духовними цінностями до реалізацію своїх принципів та віросповідань (стаття 35 Конституції України передбачає, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання). Щодо права дружини та чоловіка на освіту, то згідно із ст. 53 Конституції України повна загальна середня освіта є обов'язковою. Дружина та чоловік мають право на створення умов для праці та відпочинку.