Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища

1. Якщо при реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного органу за місцем їхнього проживання заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя.

2. У разі зміни прізвища орган державної реєстрації актів цивільного стану видає нове Свідоцтво про шлюб.

Коментар:

1. У статті 35 СК зазначено, що наречені під час реєстрації шлюбу мають право: 1) обрати собі дошлюбне прізвище одного із наречених за спільне шлюбне прізвище; 2) приєднати до свого дошлюбного прізвища прізвище іншого нареченого та носити об'єднане прізвище; 3) обрати спільне подвійне прізвище; 4) надалі іменуватися своїм дошлюбним прізвищем; 5) у випадку, якщо дошлюбне прізвище вже є подвійним, змінити одну складову такого прізвища на прізвище нареченого/нареченої. Процедура зміни прізвищ нареченими спрощена.

У частині першій коментованої статті закріплено право дружини та чоловіка на зміну прізвища. Така зміна прізвища відбувається також по спрощеній процедурі. Так, якщо при реєстрації шлюбу дружина, чоловік з будь-яких підстав зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право обрати прізвище одного з них як їхнє спільне прізвище або про приєднання до свого прізвища прізвище другого з подружжя.

Згідно з чинним законодавством процедура щодо зміни прізвища у випадку, передбаченому в ст. 53 СК, вимагає від осіб вчинення наступних дій: 1) подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного органу за місцем їхнього проживання заяву про зміну прізвища та обрання спільного шлюбного прізвища; 2) отримати нове Свідоцтво про шлюб.

2. У частині другій статті 53 СК закріплено обов'язок державного органу реєстрації актів цивільного стану видати нове Свідоцтво про шлюб у разі задоволення заяви подружжя про зміну прізвища.