Стаття 90. Взаємна участь дружини, чоловіка у витратах на лікування

1. Дружина, чоловік взаємно зобов'язані брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя.

Коментар:

Поряд з основним способом надання утримання, яке полягає в одержанні відповідних щомісячних платежів, які називають аліментами, закон передбачає такий додатковий спосіб реалізації права подружжя на утримання як взаємна участь дружини, чоловіка у витратах на лікування, що пов'язані з хворобою або каліцтвом другого з подружжя.

Коментована стаття передбачає, що дружина, чоловік взаємно зобов'язані брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя. Закон передбачає, що реалізація зазначеної правової норми може відбуватись як у добровільний, так і примусовий спосіб. Причому несення таких витрат може бути передбачене і за домовленістю (договором) подружжя.

У випадку необхідності примусового виконання добровільно не виконаного обов'язку можливим є подання до суду позову про стягнення частини витрат, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя, оскільки, особа, яка ініціює позов, перебуває у стані тимчасової непрацездатності, наслідком чого є неспроможність самостійно нести такі витрати.