Стаття 91. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

1. Якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім'єю, той із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання відповідно до статті 76 цього Кодексу.

2. Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, мають право на утримання в разі проживання з нею, ним їхньої дитини, відповідно до частин другої - четвертої статті 84 та статей 86 і 88 цього Кодексу.

3. Право жінки та чоловіка на утримання припиняється з підстав, встановлених пунктами 2 і 4 статті 83, статтями 85, 87 і 89 цього Кодексу.

Коментар:

Законодавець передбачає право на утримання жінки і чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, за умови якщо вони тривалий час проживали однією сім'єю, а непрацездатність наступила за час спільного проживання. Тобто умовами виникнення права на утримання є тривалий час проживання однією сім'єю та настання непрацездатності під час спільного проживання. Причому на ці відносини поширюється ст. 76 СК України щодо права на утримання після розірвання шлюбу. Щодо поняття "тривалий час проживання" рекомендуємо див. коментар до ст. 83 СК України.

Ч. 2 статті передбачає різновид такого права як право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою в разі проживання з нею, ним їхньої дитини. Дана норма відсилає нас до ч. ч. 2 - 4 ст. 84 та ст. ст. 86 і 88 Кодексу, тобто поширює вказані правові норми і на правовідносини, що виникають на підставі ч. 2 ст. 91 СК України.

Припинення права жінки та чоловіка на утримання припиняється з підстав, встановлених п. п. 2 і 4 ст. 83, ст. ст. 85, 87 і 89 СК України.

Слід зауважити, що інститут проживання жінки і чоловіка однією сім'єю без шлюбу, в частині виникнення спільної сумісної власності на майно, набуте ними за час їх спільного проживання, зазнавав у законодавстві України певної трансформації. Законом України від 22 грудня 2006 року N 524-V "Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України" доповнено зміст статті 74 СК України, шляхом встановлення обмеження до такого союзу у формі заборони перебування жінки і чоловіка, що проживають фактичним шлюбом, у будь-якому іншому шлюбі. З огляду на це, фактичні шлюбні відносини - це суспільні відносин, що виникають між жінкою та чоловіком, які знаходяться у тривалому союзі, що ґрунтується на спільному проживанні та веденні спільного господарства, взаємній моральній та матеріальній підтримці без державної реєстрації шлюбу, за умови їх не перебування в будь-якому іншому шлюбі. Однак, вказані зміни не стосуються ст. 91 СК України, оскільки не встановлено, з незрозумілих причин, обмеження для надання права на утримання не перебуванням в іншому зареєстрованому шлюбі.